• biuro@sprawa-karna.pl
Czym jest prawo gospodarcze?

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom, znajomość prawa gospodarczego może pomóc Ci w rozwoju. Prawo gospodarcze to złożony obszar z wieloma niuansami i obszarami praktyki. Jednak zrozumienie podstaw da Ci przewagę, jeśli chodzi o szkołę lub pracę. Świat biznesu wymaga od jednostek myślenia strategicznego i zrozumienia różnych implikacji prawnych, które pochodzą z różnych decyzji biznesowych. Ten artykuł wprowadzi Cię w podstawy prawa gospodarczego, abyś mógł podejmować świadome decyzje dotyczące swojej kariery lub nowego przedsięwzięcia.

Prawo gospodarcze a prawo konkurencji

Istnieje kilka dziedzin prawa, które dotyczą przedsiębiorstw. Pierwszą z nich jest prawo konkurencji. Jest to dziedzina prawa, która reguluje sposób, w jaki przedsiębiorstwa współdziałają ze sobą. Przedsiębiorstwom generalnie zabrania się praktyk antykonkurencyjnych, takich jak ustalanie cen, czyli praktyka, w której dwie lub więcej firm ustala ceny na określonym poziomie. Innym przykładem jest forma dyskryminacji zwana drapieżnymi cenami, która oznacza, że firma obniża swoje ceny do sztucznie zaniżonego poziomu w celu wyeliminowania konkurencji. Prawo konkurencji ma zastosowanie zarówno do przedsiębiorstw krajowych, jak i międzynarodowych, aczkolwiek szczegóły jego stosowania mogą się różnić w zależności od kraju.

Prawo gospodarcze ma szerszy zakres niż prawo konkurencji. Obejmuje ono nie tylko praktyki antykonkurencyjne, ale również takie obszary jak własność intelektualna, umowy i podatki. Prawo gospodarcze może mieć również istotny wpływ na prawo konkurencji. Na przykład porozumienie między dwoma przedsiębiorstwami dotyczące ustalania cen byłoby objęte zarówno prawem konkurencji, jak i prawem gospodarczym.

prawo gospodarcze definicja

Prawo gospodarcze a prawo cywilne

Prawo gospodarcze pokrywa się również z prawem cywilnym. Prawo cywilne to system stosowany w wielu krajach, które nie korzystają z angielskiego common law. Prawo gospodarcze jest podobne do prawa cywilnego w tym, że oba zajmują się relacjami, które istnieją między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a ich klientami. Prawo gospodarcze jest inne, ponieważ zawiera znaczną ilość prawa handlowego.

Prawo handlowe jest subdyscypliną prawa gospodarczego, która zajmuje się relacjami pomiędzy przedsiębiorstwami a ich pracownikami, udziałowcami i innymi interesariuszami. Prawo biznesowe i prawo cywilne są podobne pod wieloma względami. Jednak jedną z największych różnic jest to, że prawo cywilne dotyczy przede wszystkim jednostek, podczas gdy prawo gospodarcze skupia się na relacjach między organizacjami.

Prawo gospodarcze a prawo handlowe

Kolejną dziedziną prawa, która ma wpływ na przedsiębiorstwa jest prawo handlowe. Jest to szeroki termin, który obejmuje wszystkie aspekty prawa biznesowego, które nie wchodzą w zakres prawa własności intelektualnej, prawa umów czy prawa podatkowego. Oznacza to, że prawo handlowe obejmuje, ale nie jest ograniczone do tematów prawa biznesowego, takich jak przeciwdziałanie dyskryminacji, prawa akcjonariuszy, tajemnice handlowe, obowiązki powiernicze dyrektorów, franchising i odpowiedzialność za produkt. Prawo handlowe jest szczególnie istotne dla firm zaangażowanych we franczyzę ze względu na konieczność zrozumienia i przestrzegania warunków umowy franczyzowej.


Ostatnie wpisy