• biuro@sprawa-karna.pl
Czym zajmuje się radca prawny?

Mediacje
Mediacja to proces, w którym osoba trzecia pomaga dwóm stronom osiągnąć porozumienie. Radcy prawni mogą pośredniczyć w sporach między klientami a innymi stronami, takimi jak klienci i ich pracownicy. Doradcy prawni mogą również pośredniczyć w sporach prawnych dotyczących umów. Mediacja jest lepszą opcją niż spór sądowy, ponieważ pozwala ludziom znaleźć rozwiązanie bez wchodzenia na drogę sądową.

Negocjacje
Radcy prawni często negocjują umowy dla swoich klientów. Obejmuje to negocjowanie umów o świadczenie usług, takich jak zakup własności intelektualnej. Radcy prawni negocjują również umowy dotyczące zatrudniania prawników. W niektórych przypadkach doradcy prawni ułatwiają zatrudnianie prawników, udostępniając listę polecanych prawników. Po wybraniu przez klienta prawnika, radca prawny ułatwi komunikację między dwiema stronami. Radcy prawni mogą również negocjować ugody między stronami.

Doradztwo prawne
Radcy prawni udzielają porad prawnych swoim klientom. Może to obejmować pomoc klientowi w sporządzeniu umowy, przegląd jego obecnych umów lub udzielenie porady prawnej, gdy jest on w sporze. Radcy prawni zazwyczaj nie mogą reprezentować klientów w sądzie. Doradcy prawni mogą specjalizować się w określonej dziedzinie prawa, takiej jak biznes, rodzina lub prawo karne.

Pomoc prawna
Radcy prawni często pomagają klientom, sporządzając dla nich umowy. Radcy prawni mogą również pomagać klientom w uzyskaniu własności intelektualnej lub zgłoszeniu patentu. Doradcy prawni mogą również pomagać klientom w obronie w sądzie. Radcy prawni specjalizujący się w prawie karnym mogą pomóc klientom w odwołaniu się od wyroku skazującego.