SPRAWY GOSPODARCZE » Adwokat prawo gospodarcze Praga-Północ

Prawo określone jest poprzez odpowiednie przepisy, które zawarte są w kodeksie. To właśnie tam znajdziemy normy prawne, co do których należy się stosować. W przypadku jednak prawa gospodarczego, nie ma tutaj żadnych jednolitych regulacji prawnych, a więc nie ma kodeksu, który to ustanawiałby określone normy prawne dotyczące prawa gospodarczego. Na jakiej więc działa zasadzie? Co obejmuje? Czego dokładnie dotyczy?

***

Na czym opiera się prawo gospodarcze?

Skoro nie ma kodeksu i nie ma ustanowionych kompletnie żadnych norm, na czym więc ono się opiera? Całość skupia się na sześciu podstawowych zasadach, do których to odnosi się każdy adwokat świadczący usługi z zakresu prawa karnego. Wszystko więc opiera się na:

  • zasadzie 3D
  • zasadzie praworządności
  • zasadzie proporcjonalności
  • zasadzie swobody gospodarczej
  • zasadzie ochrony własności
  • zasadzie ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę

Prawo gospodarcze obejmuje działania właścicieli firm, ale z wykluczeniem między innymi takich branż, jak ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo, rybactwo oraz rolnictwo. Nie zajmuje się również usługami, które dotyczą turystyki w rozumieniu pobytów turystycznych w konkretnych miejscach. W każdym innym przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, jak najbardziej zaś tak. Prawo gospodarcze stanowi część działań zmierzających do rozwiązania zaistniałego problemu. 

Dlaczego nasza kancelaria?

Jeśli wybierają Państwo adwokata, który to oferuje określony zakres usług w kwestii prawa gospodarczego, pragniecie wsparcia, doradztwa i pomocy, bez względu na to, czego dotyczy dany problem. Wiemy doskonale, jak ogromnym stresem, nieprzyjemnością i ograniczeniem mogą być kłopoty związane z prawem. Często uniemożliwiają one dalsze prowadzenie firmy, pozbywają nas dochodów, doprowadzają do upadku tego, co budowaliśmy przez lata. Prawo gospodarcze może obejmować bowiem działania, w których właściciel firmy wcale nie jest osobą winną, ale podejrzaną danego czynu, a konsekwencje tego musi zbierać cały czas. Prawo to jednak i skupia się na klientach, którzy w sposób świadomy dopuścili się określonych działań i muszą z tego tytułu ponieść spore konsekwencje. 

Nasza kancelaria świadczy pomoc wszystkim właścicielom działalności gospodarczych. Dzięki swojej wiedzy i odpowiednim kompetencjom, stara się rozwiązać każdy problem w taki sposób, by całość zakończyła się szczęśliwie dla każdego klienta. Dla jednych może to być łagodny wymiar kary, dla innych wydatek finansowy, dla jeszcze innych zadośćuczynienie za wyrządzone szkody w przypadku stwierdzenia niewinności.

Adwokat prawo gospodarcze Praga-Północ ⭐⭐⭐⭐⭐
Ocena 5/5 Głosów 21