SPRAWY GOSPODARCZE » Adwokat prawo gospodarcze Ursynów

Prawo gospodarcze w Polsce na przestrzeni lat znacząco się zmieniło. Kiedy to w 1956 roku podczas XXI Kongresu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego wprowadzono pierwsze regulacje, dziś stanowią one jedynie mrzonkę, a nowe przepisy określają zupełnie inne normy i rozporządzenia. Do 1989 roku prawo określało, że państwo ma całkowity niemal wpływ na gospodarkę, a wraz z upadkiem komunizmu pojawiła się potrzeba stworzenia nowych regulacji prawnych. 

***

Prywatyzacja gospodarki

Choć w chwili obecnej prywatyzacja gospodarki nie została jeszcze w pełni zakończona, to z całą pewnością wiele nowych regulacji prawnych, pozwoliło przedsiębiorcom na zdecydowanie większą swobodę działania. Nowe regulacje prawne, ustawa nacjonalizacyjna, większe możliwości ze strony przedsiębiorców. Dziś prawo gospodarcze nie posiada zupełnie żadnych kodeksów i każda sprawa rozpatrywana jest przez sądy indywidualnie do każdego przedsiębiorcy. To sprawia, że sytuacja nigdy nie jest oczywistą, gdyż może ona przybrać różnorodny przebieg. Niestety, ale nie mając odpowiedniej wiedzy, jak również i kwalifikacji, trudno jest walczyć o swoje racje, nie mając na to popartych dowodów. Z pomocą adwokata od prawa gospodarczego jest to z kolei możliwe i jak najbardziej mając kogoś takiego przy sobie, można walczyć o doprowadzenie każdej niemal sprawy do szczęśliwego finału i jak najlepszego rozwiązania.

Zasady prawa gospodarczego

Choć nie ma określonych regulacji, jeśli chodzi o prawo gospodarcze, opiera się ono na określonych zasadach, co do których należy się stosować i które są całym fundamentem tej gałęzi prawa. Co więc się do nich zalicza? Przede wszystkim zasada wolności gospodarczej, ochrony własności, praworządności, ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę, a także proporcjonalności i zasady 3D, a więc decentralizacji, demonopolizacji i deregulacji. 

Pomoc kancelarii

Bez wątpienia jednym z kluczowych elementów, na jakich na pewno należy w pełni się skupić jest pomoc osoby, która posiada w kwestii prawa gospodarczego odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kompetencje, by móc reprezentować klienta przed sądem i działać tak, aby sprawa zakończyła się pomyślnie dla danego przedsiębiorcy. Jedne sprawy są proste, inne złożone, jedne można łatwo zakończyć, inne wymagają dłuższego czasu i nakładu pracy. Mając jednak stosowną wiedzę, na pewno taka osoba jest w stanie więcej zdziałać, niż przedsiębiorca, który na tym prawie nie zna się wcale, a dysponuje jedynie prostymi argumentami. Z naszą pomocą i profesjonalizmem nie ma spraw, których nie dałoby się pomyślnie rozwiązać.