SPRAWY GOSPODARCZE » Prawnik sprawy karne Praga-Południe

Wszelkie nasze działania określają ustawy, a więc określone kodeksy. To na ich podstawie wiemy, które z działań wykraczają poza to, co dozwolone i co w konsekwencji prowadzi do naruszenia prawa. W Polsce wyróżnić możemy trzy kodeksy, które obowiązują i do których możemy się odnieść – Kodeks Karny, Kodeks Karny Wykonawczy i Kodeks Postępowania Karnego. A jakie funkcje obowiązują w Polsce, jeśli w grę wchodzi prawo karne? Kiedy skorzystać z pomocy adwokata? W jakiej sytuacji dochodzi do naruszenia prawa?

***

Obowiązujące w Polsce funkcje

W naszym kraju obowiązuje pięć funkcji, które to dotyczą prawa karnego. Pierwszą z nich jest funkcja sprawiedliwości, której to celem jest odpowiednie rozładowanie negatywnych zjawisk, które w danym społeczeństwie wystąpiły na skutek wystąpienia danego czynu zabronionego. Druga – ochronna, która chroni dobro interesów danych podmiotów. Trzecia – gwarancyjna, która zapewnia danej jednostce pełną ochronę. Czwarta – kompensacji, a więc taka, która polega na próbie naprawienia wyrządzonego zła. W tym przypadku beneficjentem jest ta osoba, wobec której dopuszczono się czynu zabronionego i która stała się ofiarą danego działania. I piąta – prewencyjna, która polega na dążeniu do zminimalizowania zjawiska mającego charakter patologiczny. 

Prowadzenie działalności zgodnie z prawem

Zalet prowadzenia działalności jest wiele. Większe możliwości finansowe, niezależność, dostosowanie czasu do swoich możliwości, rozwój, ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Będąc jednak przedsiębiorcą, trzeba jednocześnie pamiętać o tym, aby działać zgodnie z pewnymi zasadami, by nie zostało w tym wszystkim naruszone prawo. Jeśli bowiem tak się stanie, nad całością czuwa prawo karne, które choć nie ma żadnych kodeksów i przepisów, to jednak w każdym przypadku dokładnie bada kwestię nadużyć i niewłaściwego działania przedsiębiorców. Chcąc więc prowadzić firmę bez żadnych problemów, na pewno należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, tak, by nie nabawić się z tego tytułu nieprzyjemności, które mogą dalej wiązać się z dalszą przyszłością naszej firmy. 

Kancelaria na wysokim poziomie

Co w sytuacji, gdy jednak pojawiają się problemy? Co robić, gdy kontrahent nie płaci, ktoś oskarża jednego przedsiębiorcę o nadużycia, gdy dokumentacja firmy nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami? W takich sytuacjach na pewno nasza kancelaria w pełni służy pomocą i wsparciem, dając klientom najwyższą jakość świadczonych usług, pełne wsparcie, doradztwo i pomoc na każdym etapie postępowania.

Prawnik sprawy karne Praga-Południe ⭐⭐⭐⭐⭐
Ocena 5/5 Głosów 11