SPRAWY GOSPODARCZE » Prawo gospodarcze Saska Kępa

Prawo gospodarcze stanowi zbiór aktów prawnych, dotyczących stosunków gospodarczych, zarówno pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi (prawo gospodarcze prywatne), jak i między państwem, a resztą podmiotów gospodarczych (prawo gospodarcze publiczne). Określa m.in. granice interwencji państwowej wobec przedsiębiorców i opiera się na: zasadzie 3D, zasadzie praworządności, zasadzie proporcjonalności, zasadzie ochrony własności, zasadzie swobody gospodarczej, zasadzie ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę.

***

Postępowania w sprawach gospodarczych

Prawo gospodarcze nie stanowi odrębnego działu w żadnym z kodeksów, ma charakter doktrynalny. Ten zespół norm prawnych określa i reguluje np. procedurę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (głównie w Ustawie z dn. 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców Dz.U. z 2018 roku, poz. 648), zasady działania spółek, reguły podejmowania czynności handlowych czy ogłaszania upadłości.

Publiczne prawo gospodarcze z kolei jasno określa rolę i zakres działań państwa w nawiązaniu do gospodarki kraju (m.in. pomoc publiczna, nadzór bankowy, prawo energetyczne i telekomunikacyjne).

Pomimo stopniowego wprowadzania ułatwień funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, mnogość i objętość przepisów i norm prawnych może powodować problemy ze zrozumieniem i stosowaniem się do obowiązujących zasad.

Adwokat prawa gospodarczego na Saskiej Kępie

Prowadzenie przedsiębiorstwa, bez względu na formę prawną działalności, jest czasochłonne, wymaga odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji oraz oprócz zysku niesie za sobą duże ryzyko i odpowiedzialność. Dbając o przyszłość swojej firmy, poprawność jej funkcjonowania w świetle prawa i bezbłędne stosunki handlowe z innymi podmiotami gospodarczymi, dobrze jest oddać te kwestie profesjonalistom

Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi w kwestiach związanych z prawem gospodarczym. Świadczymy doradztwo oraz reprezentujemy przed sądem interesy naszych klientów z Warszawy, prowadzących swoje działalności m.in. na terenie dzielnicy Saska Kępa. Oferujemy wsparcie na każdym etapie sprawy – analizujemy sytuację, pomagamy w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń, rozwiązujemy problemy w kwestii prawa gospodarczego i nie tylko.  Specjalizujemy się m.in. w postępowaniach związanych z: łapówkami, przestępstwami kartelowymi, celnymi, giełdowymi i bankowymi.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem. Swoje działania kierujemy na najbardziej optymalne i korzystne dla klienta rozwiązania, doprowadzając sprawę do satysfakcjonującego zakończenia. Nasi adwokaci prowadzą sprawy karne klientów w całej Warszawie.

Prawo karne Saska Kępa ⭐⭐⭐⭐⭐
Ocena 5/5 Głosów 18