SPRAWY GOSPODARCZE » Prawo karne Mokotów

Prawo karne to zbiór przepisów, na które składają się wszelkie czyny zabronione, jak również i skutki ich popełniania. Wobec niego wszyscy obywatele są równi, a więc za dane wykroczenie, każdy odpowiada tak samo. W przypadku działań niewłaściwych ze strony obywatela, konsekwencją złych zachowań może być więzienie, kara finansowa, prace społeczne i inne, temu podobne działania. Co warto wiedzieć na temat prawa karnego? Jak je podzielić?

***

Podział prawa ze względu na kryterium przedmiotu

W tym przypadku prawo dzielimy na materialne procesowe i wykonawcze. Pierwsze określa wszelkie czyny zabronione, zasady postępowania i kary kryminalne. Dana osoba dopuściła się konkretnego czynu, a więc musi zostać za odpowiednio ukarana. Drugie określa przepisy prawne, które określają sposób działania, gdy czyn został dokonany. I trzecie określa metodologię wymierzenia kary, gdy doszło do czynu zabronionego.  

Podział prawa ze względu na zasady zastosowania

W tym przypadku prawo karne możemy podzielić na powszechne i indywidualne. Pierwsze opisuje normy, jakich wszyscy obywatele powinni przestrzegać, drugie z kolei określają normy, które dotyczą egzekwowania interesów i określania odpowiedzialności.

Podział prawa ze względu na wagę popełnionych czynów

W tym przypadku prawo karne możemy podzielić na to, które dotyczy wykroczeń i prawo sensu stricte. Pierwsze związane jest ze wszelkimi wykroczeniami, które nazwać możemy czynami zabronionymi, ale takimi, które mają niewielką szkodliwość. Drugie z kolei dotyczą czynów, które mają większą szkodliwość społeczną. 

Prawo karne – usługi na najwyższym poziomie

Nasza kancelaria oferuje Państwu najwyższą jakość usług w zakresie prawa karnego. Świadczymy profesjonalne doradztwo, pomoc, jak również i reprezentowanie Państwa interesów przed sądami i innymi organami. W naszych szeregach pracują prawnicy, którzy są w stanie poradzić sobie z każdym zadaniem. Cechuje nas profesjonalizm, rzetelność i indywidualne podejście do każdego z naszych klientów. Wierzymy, iż powierzając sprawę właśnie nam, otrzymają Państwo taką pomoc, na jakiej tylko będzie Wam zależeć. Nie boimy się żadnej pracy i każda sprawa jest możliwa do doprowadzenia jej do takiego finału, jakiego oczekiwałby sam klient. Wierzymy, iż razem z nami, każde wykroczenie i działanie niezgodne z prawem zostanie rozwiązane w sposób jak najbardziej zadowalający dla klientów. To stanowi dla nas priorytet i na tym właśnie staramy się skupić w pierwszej kolejności. Współpraca z nami to przyjemność, której finałem zawsze jest jak najbardziej korzystne rozwiązanie.