SPRAWY GOSPODARCZE » Sprawy karne Wola

Sprawy karne to wszelkie postępowania sądowe, których to celem jest osądzenie sprawcy, który to dopuścił się czynu zabronionego, wykluczając przy tym czyny nieletnich. Co wchodzi w skład tych czynów zabronionych, jakich dopuszczają się obywatele? Są to różnego rodzaju przestępstwa i wykroczenia, które są niezgodne z prawem i wymagają osądzenia sprawcy. 

***

Czym jest postępowanie karne?

To działanie, w którym podstawą jest wykrycie, jak również i osądzenie sprawcy danego przestępstwa. Składają się na nie dwa etapy: postępowanie przygotowawcze, jak również i postępowanie przed sądem. Osoba przeciwko której pojawia się dane wystąpienie może być podejrzanym, jeśli jest wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub oskarżonym, jeśli wydany jest przeciwko takiej osobie akt oskarżenia do sądu. 

W przypadku określenia statusu każdej ze stron, jedna jest osobą skazaną, druga pokrzywdzoną. W pierwszym przypadku przeciwko takiej osobie toczy się postępowanie wykonawcze, w drugim taka osoba doznała szkody, czy to osobistej czy też majątkowej.

Podział prawa karnego

Prawo karne możemy podzielić na trzy elementy: materialne, procesowe i wykonawcze. Materialne stanowi zespół przepisów, które określają między innymi kwestie odpowiedzialności za popełnione czyny zabronione. Znajdziemy tutaj katalog czynów, które uznawane są za te zabronione i niedopuszczone. To także określenie skutków karnych, które ukazują, co stanowi karę dla danego czynu. Może to być zakład karny, kara finansowa, odbycie prac społecznych. Prawo karne procesowe stanowi zespół norm prawnych, które dotyczą realizacji prawa karnego materialnego. Regulowane są tutaj zasady dotyczące czynności procesowych, kształtowana jest treść praw i obowiązków organów procesowych. Dzięki temu można określić, czy popełniony czyn ma charakter zabroniony i jest przestępstwem i czy za jego wykonanie grozi sprawcy odpowiedzialność karna. I trzecie, prawo karne wykonawcze stanowi zespół norm, które dotyczą wykonywania orzeczeń zapadłych. 

Współpraca z kancelarią

Bez względu na to, czy sprawa dotyczy zabójstwa, pobicia, kradzieży czy innych tego typu działań, niezbędną rolę w każdej sprawie odgrywa adwokat, z pomocą którego zazwyczaj sprawca, jak również i ofiara mogą liczyć na kompleksową pomoc i wsparcie. Jesteśmy w pełni do dyspozycji naszych klientów, troszczymy się o ich dobro i o doprowadzenie sprawy do jak najlepszego finału. Dokładnie analizujemy materiały, dobieramy odpowiednią drogę obrony i reprezentujemy naszych klientów najlepiej, jak tylko to możliwe.

Sprawy karne Wola ⭐⭐⭐⭐⭐
Ocena 5/5 Głosów 17